پست های ارسال شده در اسفند سال 1384

سُخنرانی استاد ناصر پورپيرار در مورد دلايل شكست نهضت ملی شدن صنعت نقت

          ناصر پور پیرار در نشست ملی شدن صنعت نفت در دانشگاه آزاد: تاریخ ایران را از تحریف و تحقیر تطهیر کنید!       ناصر ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 122 بازدید